19
1190 založení Řádu německých rytířů v Akonu (Palestina)
od 1324 česká bailivie podřízena přímo velmistrovi
1585 nástup arcivévody Maxmiliána I. do funkce velmistra Řádu
1801-1809 ztráta řádových statků a držav v Německu, po porážce Rakouska Napoleonem
1839-1840 zahájení reforem arcivévodou Maxmiliánem Josefem, vstup P. Petra Riglera do Řádu
1864 vznik Ženevské konvence a Červeného kříže
1894 arcivévoda Evžen přebírá úřad velmistra
1914 první světová válka
1918 rozpad Rakouska-Uherska
1929 hospodářská krize
1939 začátek 2. světové války, konfiskace majetku nacisty
1946 převzetí majetku Československým státem
1948 rozsudek nejvyššího správního soudu v Praze o navracení majetku Řádu
1989 legalizace činnosti Řádu v Českých zemích

Mapa řádové země Prusy