05

P. Paul Alois Heider OTU příležitosti 80. výročí úmrtí velmistra Německého řádu

P. Paula Aloise Heidera OT

si Vás dovolujeme srdečně pozvat na přednášku o jeho životě a díle,
která se bude konat

25.01.2016
ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále.

17,00 - hodin zahájení v kostele
18,00 - budou bratři Německého řádu sloužit zádušní mši sv. za velmistra P. Paula Aloise Heidera O. T.

Přednáší P. Jan Larisch, autor knihy "P. Paul Alois Heider, OT : miloval církev, národ a vlast"

Na setkání se těší
P. Dariusz Cecerski O. T., provinciál

Plakát