18

 V neděli 27.12. na svátek Svaté rodiny byla sloužena na Bouzově v kostele sv. Gotharda mše svatá za arcivévodu Evžena Habsburského 58. velmistra Řádu německých rytířů, obnovitele hradu Bouzova a zakladatele moderní památkové péče.
Mše svatá zahájená liturgickým průvodem v 10:45 hod. byla pořádána familiáři Německého řádu ve spolupráci s Českou provincií Německého řádu. Mezi čestné hosty patřili zástupci Společnosti přátel hradu Bouzova, ředitel Domu dětí a mládeže Německého řádu p. Prudil, p. Mikulášová z Maltézské pomoci/Maltézského řádu a další.
Ve své homilii se P. Metoděj Hofman OT zaměřil právě na svátek Svaté rodiny a jeho význam pro dnešní mladé rodiny. Dotknul se i rodinného zázemí velmistra Evžena. Z této malé zajímavé exkurze do historie vyplynulo několik rad jak i dnes vychovávat naše děti, aby byly duchovně zdravé a pro celkovou společnost přínosné.
Na závěr bohoslužby si familiáři tradičně připravili pro účastníky mše svaté před kostelem teplý čaj a perníčky s emblémem E.H. (Evžen Habsburský) doplněné ještě slezskými koláčky.
Pro hudební doprovod, kterého se letos zhostil místní chrámový sbor, a čestné hosty, pak familiáři pripravili pravý segedínský guláš podávaný ve společenských prostorách farní budovy.

Bohoslužba byla historicky poprvé přenášena také on-line přes internet. Záznam můžete shlédnout na tomto odkazu:

Za fotografie děkujeme Pavlu Nenkovskému.

FOTOGALERIE