03

28.11.2015

Velký dík patří zejména Seniorklubu, Papežským misijním dílům ČR a několika farníkům, kteří uspořádali v sobotu 28.11. Misijní jarmark ® v bouzovské farnosti inkorporované Německému rádu. Do společného díla se "svou trochou do mlýna" zapojili i Familiáři Německého řádu. Získány tak byly prostředky v celkové výši 7.950,-Kč, což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!! Více v článku...

 

 

   V sobotu dne 28. listopadu proběhlo na náměstí obce Bouzov slavnostní rozsvícení stromečku. Při této příležitosti pořádal Seniorklub Bouzov ve spolupráci s farním společenstvím historicky první Misijní jarmark ®.

   Členky Seniorklubu napekly koláče a další výborné slané a sladké pochutiny. Poštou jsme obdrželi od paní B. Halbrštátové mnoho krásných produktů z Misijních klubek, které pak nabízelo a prodávalo místní farní společenství. Velký zájem byl zejména o výrobky dětí. Tyto výrobky vznikají v České Republice právě v Misijních klubkách dětí, které se takto již od mala učí pamatovat ne na sebe, ale na druhé, kteří potřebují jejich pomoc.

   Familiáři Německého řádu dále věnovali do prodeje klášterní produkt – řádový likér Goldkreuz ® vlastní provenience, vyrobený ze 14-ti bylin podle starých receptur. Výtěžek pak darovali na misijní díla.

   Prodejem těchto výše uvedených produktů byly získány prostředky na podporu těch nejchudších většinou ze zemí třetího světa. Konkrétně pak byly utrženy následující částky:
 - Seniorklub za prodej pochutin 4.110,-Kč
 - Prodej děl Misijních klubek 3.030,-Kč
 - Prodej klášterního produktu 810,- Kč

   Získány tak byly prostředky v celkové výši 7.950,-Kč, což např. v přepočtu znamená, že bude zachráněn na jeden rok na misiích z největší bídy život 40-ti dětem. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!!

 

Papežská misijní díla – Missio

Missio hraje podstatnou roli v boji proti chudobě, negramotnosti, nemocem, nespravedlnosti a vykořisťování.

Missio systematicky pečuje o nejzákladnější potřeby dětí, chrání jejich práva a důstojnost, vychovává je tak, aby se v dospělosti uměly o sebe postarat.

Missio respektuje autonomii a identitu všech místních komunit. Umožňuje, aby tradice a zvyky domorodců byly darem pro všeobecnou církev.

Missio podporuje vzájemnou solidaritu, úctu a lásku.

Papežská misijní díla koordinují a zajišťují misijní činnost katolické církve ve všech kontinentech, zvěstují evangelium, učí lidi v misiích hospodařit, vedou je k spoluúčasti, respektují jejich důstojnost. PMD pomáhají potřebným bez ohledu na jejich barvu pleti, náboženské vyznání či národnost.

Místem pomoci je například oblast v Jižní Zambii. Zdejší obyvatelé jsou rolníci, velmi chudí, málo vzdělaní. Mnoho dětí se stalo sirotky v důsledku smrti rodičů na AIDS a potřebují pomoc. Žijí na ulicích a jsou vystaveni mnohým nebezpečím. V rámci projektu je zajišťován nutriční program – kvalitní jídlo, vitamíny a zdravotní péče podvyživeným dětem.

Více na http://www.missio.cz/