20

P. Paul Alois Heider OT, velmistr Německého řádu"...můžeme klidně říci, Pater Paul Heider zemřel v pověsti svatosti..."

   Velmi pěkný pořad o našem méně známém velmistru P. Paulu Aloisi Heiderovi OT z vln Radio Proglas

POSLECHNOUT ONLINE.

   O životě a díle katolického kněze P. Paula Aloise Heidera, velmistra Německého řádu, hovoří redaktor Antonín Žolnerčík s historikem Mons. Dr. Janem Larischem.
Jméno P. Heidera je velmi těsně spjato se snahou o obnovení a prohloubení náboženského života na konci 19. a především v 1. polovině 20. století na severní Moravě a ve Slezsku. Žil pro jemu svěřené farnosti i obce, angažoval se v katolickém spolkovém hnutí, vybudoval katolický tisk, věnoval se sociálně-charitativním úkolům, pečoval o budoucí kněžský dorost – postavil chlapecký seminář v Bruntále, zviditelňoval úctu k minulosti stavbou kostela svaté Hedviky v Opavě.

Přejeme příjemný poslech.