16

18. – 20. September 20

U příležitosti oslav 825 let založení Německého řádu se konla ve vídeňském Dómu sv. Štěpána centrální investitura nových familiářů. Tato slavnost je zahrnuta do rozsáhlého rámcového programu oslav jubilejního roku 2015.

Vlastní investitura započala v pátek pontifikálními nešporami v jezuitském kostele, který leží v blízkosti univerzity, odtud také nazývaný univerzitní kostel, kde byly posvěceny familiářské insignie - kříže, růžence a pláště.
Po ukončení nešpor se přítomní účastníci přesunuli do Sky Conference Raiffeisen popřípadě do Velmistrovského domu, kde byl čas využit až do pozdních hodin k opětovným shledáním či podmětným rozhovorům.

Sobotní dopoledne patřilo návštěvám tří, pro Řád významných míst. Nejdříve byl navštíven alžbětinský klášter s uctěním relikvie (lebky) řádové patronky sv. Alžběty Durynské. Zde byl připraven hluboký duchovní program doprovázený skladbami na varhany s doprovodem flétny. Na tomto místě patří poděkovat P. Hansi-Ulrichovi Möringovi OT, který tento program skvostně připravil. Po té byl navštíven bývalý velmistrovský palác na vídeňské Ringstraße (postaven velmistrem Vilémem a projektován 1864–1868 Theophilem von Hansen). Jako poslední bod programu byla možnost prohlídky pokladnice Německého řádu na Singerstrasse.

Odpoledne už celé patřilo slavnostní investituře nových familiářů ze všech Bailiv (územních celků) Německého řádu. U příležitosti 825 let existence Německého řádu se přijetí nových familiářů konalo ve Vídni - v hlavním sídle velmistra. Vlastní investitura se odehrála v Dómu sv. Štěpána. Katedrála vídeňského arcibiskupství je nejvýznamnějším gotickým chrámem Rakouska a byla postavena mezi 14. a 16. stoletím. V Dómu sv. Štěpána vychutnal Německý řád pohostinnost "pána domu" Jeho Excelence čestného rytíře Německého řádu arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna FamOT.
Během liturgického obřadu bylo přijato 34 nových familiářů a jeden čestný rytíř - Jeho Excelence Mons. Stefan Zurbringer FamOT, apoštolský Nuntius v Rakousku.

Svůj závěr nalezly oslavy v neděli dopoledne společnou bohoslužbou v řádovém kostele sv. Alžety na Singerstrasse.

Foto: Dr. Michael Schörnig FamOT
Text: Dr. Michael Schörnig FamOT / Lubomír Macek FamOT