11

SrdečČíst dál: Adventní koncertyně zveme na adventní koncerty:

Olomouc - 16.12.2019 v 17:00 hod. Kostel Panny Marie Sněžné

Opava - 18.12.2019 v 18:00 hod. Kostel sv. Vojtěcha

 

Účinkují:

Studenti a pedagogové Církevní konzervatoře Německého řádu, Opava. Smíšený pěvecký sbor, Dívčí sbor a Komorní orchestr konzervatoře

Sbor Církevního gymnázia Německého řádu, Olomouc.

 

Na programu:

Leopold Mozart, Karl Dietters von Diettersdorf a další…

Plakát Olomouc

Plakát Opava

V sobotu 16.11. proběhl v Opavě Řádový den - setkání řádových členů u příležitosti svátku řádové patronky sv. Alžběty. Kvůli revitalizaci konkatedrály se letos členové k bohoslužbě sešli v kostele svaté Hedviky, zbudované mezi lety 1933 - 1937 Německým řádem. Mši svatou hudebně doprovodili profesoři a studenti Církevní konzervatoře Německého řádu. Po mši svaté následovala přednáška otce děkana Czudeka o historii kostela následovanou vlastní prohlídkou s výstupem na věž kostela. Po prohlídce se členové Řádu přesunuli na městský hřbitov, kde proběhla pobožnost za zemřelé členy našeho řádového společenství.

16.11. - Řádový den, Opava

23.11. - Vzpomínkový den na cfr. Petra Adama FamOT, Hradec Králové

16.12. - Adventní koncert, kostel Panny Marie Sněžné Olomouc

29.12. - Mše sv. za velmistra Evžena, obnovitele hradu Bouzova, kostel sv. Gotharda Bouzov

Na slavnost Povýšení svatého Kříže, titulárního svátku našeho řádu, byl v bruntálském farním kostele během slavnostních nešpor přijat do noviciátu br. Šimon, který přijal řeholní jméno Ignác.
Přejeme mu na přímluvu řádových patronů mnoho Božího požehnání, potřebných milostí a darů Ducha svatého.
Foto: Lubomír Macek a Karel Peschke

 

Od 19. září do soboty 21. záři proběhlo v klášteře Hora Matky Boží v Králíkách duchovní cvičení familiářů Německého řádu. Exercicie vedli duchovní otcové P. Metoděj Hofman OT a P. Norbert Hnátek OT. 

 

V pátek 2.8.2019 se konalo poslední rozloučení se sr. Pavlou

 R.I.P.

Číst dál: PozvánkaOznamujeme vám, že dne

14. září 2019 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Bruntále

bude do noviciátu Německého řádu přijat

pan Šimon Kubík.

U této příležitosti srdečně zveme na slavnostní nešpory z Povýšení Svatého Kříže, titulární slavnosti Německého řádu, které zahájíme v 16:00 hod.

29.7.2019

Číst dál: Smuteční oznámeníVšem příbuzným, přátelům, známým, sestrám a bratřím
oznamujeme, že Pánem života a smrti byla povolána
ve čtvrtek 25. července 2019
do království věcné spásy
naše sestra

SR. PAVLA ANEŽKA OBRUSNÍKOVÁ

Narodila se 16. Září 1945 ve Strahovicích.
Po absolvování střední zdravotní školy
se slavnými řeholními sliby zasvětila službě Bohu
v Řádu Milosrdných sester Panny Marie v Jeruzalémě.
V této službě působila v Opavě a v Topolčanech.

S naší sestrou se rozloučíme při zádušní mši svaté sloužené
v Klášterním kostele Povýšení svatého Kříže v Opavě
na Matiční ulici, V pátek 2. Srpna 2019 v 11 hodin.

O modlitbu prosí
Milosrdné Sestry Řádu Panny Marie v Jeruzalémě
a příbuzní.

Parte...